Konkurs na prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej

Zarząd Powiatu Braniewskiego Uchwałą Nr 413/14 z dnia 9 lipca 2014 roku ogłosił konkurs na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków” w okresie od 01.09.2014 roku do 31.08.2017 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego.

Poniżej link do treści uchwały zawierającej ogłoszenie o konkursie:

Uchwała nr 413/14 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 9 lipca 2014 r.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij