Relacja z przebiegu „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”

Trening kompetencji i umiejętności społecznych - Tumiany 2014W dniach od 25 sierpnia do 27 sierpnia b.r. w malowniczo położonym gospodarstwie agroturystycznym w miejscowości Tumiany odbyły się zajęcia „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych” oraz Warsztaty kreatywności w ramach projektu „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”.

W szkoleniach wzięło udział 17 osób, w tym osoby niepełnosprawne. Opiekunami grupy były: Pani Katarzyna Nazar – doradca ds. osób niepełnosprawnych oraz Pani Aneta Koszewska – pracownik socjalny (koordynator projektu).

Zarówno zajęcia „Treningu kompetencji” jak i Warsztaty kreatywności były prowadzone przez doświadczonego psychologa, a ich głównym celem było uaktywnienie grupy i rozwój kreatywności.

Głównymi blokami tematycznymi składającymi się na „Trening kompetencji i umiejętności społecznych” były: moje mocne i słabe strony – wydobywanie zasobów, pojęcie asertywności, sztuka aktywnego słuchania, argumentowanie i odmawianie, autoprezentacja w grupie rówieśniczej i przed pracodawcą oraz porażki i błędy jako naturalny element życia. W ramach szkolenia uczestnicy wykonywali ćwiczenia związane z poznaniem samego siebie, wskazywania swoich zalet, przypisania siebie do określonego koloru, zwierzęcia czy kwiatu. Beneficjenci pracowali również w grupach przedstawiając plakaty charakteryzujące ich samych oraz cechy osobowości, którymi się wyróżniają. W trakcie odgrywania scenek wcielali się w role pracodawcy, pracownika ubiegającego się o pracę oraz komisji oceniającej przebieg rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas tego ćwiczenia dowiedzieli się, jak należy zachowywać się podczas takiej rozmowy oraz na co zwrócić największą uwagę. Uczyli się też wypowiadać w taki sposób, aby wywrzeć dobre wrażenie oraz zaprezentować swoje zalety.

Warsztaty kreatywności były nastawione na poszukiwanie w beneficjentach pokładów kreatywności, uwolnienie jej i zastosowanie podczas realizacji różnych ćwiczeń. Celem zajęć było nauczenie beneficjentów praktycznego wykorzystanie zasad twórczego działania, zwiększenia umiejętności generowania pomysłów oraz umiejętności przełamywania barier kreatywnego rozwiązywania problemów. W trakcie warsztatów beneficjenci pracowali indywidualnie i grupowo. Poprzez realizację wielu technik plastycznych (rysowanie, wyklejanie, kolaż, lepienie z masy solnej, itp.) w twórczy sposób rozwiązywali stawiane przez psychologa zadania. Wykorzystana została również technika dramy, a w trakcie krótkich scenek uczestnicy sportretowali różne grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Największym zainteresowaniem beneficjentów cieszyły się zajęcia w plenerze. Podczas wycieczki do lasu uczestnicy zbierali „elementy” instrumentów muzycznych, które następnie samodzielnie wykonali. Zwieńczeniem pracy był koncert czterech orkiestr, w których beneficjenci zostali muzykami i zaprezentowali swoje własne utwory.

Wyjazd upłynął w wyjątkowej atmosferze. Beneficjenci mieli okazję po raz pierwszy wziąć udział w szkoleniu o charakterze wyłącznie warsztatowym. W czasie wolnym zwiedzali piękną, zieloną okolicę, uprawiali sport i spacerowali.

Ośrodek agroturystyczny zapewnił pyszne swojskie jedzenie i miłą obsługę. Zarówno wyjazd, jak i zajęcia szkoleniowe będą długo wspominane przez ich uczestników.

Sporządziła:
Aneta Koszewska
Braniewo, 02.09.2014r

poniżej zdjęcia z Treningu…

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij