Relacja z wizyty studyjnej w trzech spółdzielniach socjalnych

W dniach od 6 do 7 października b.r. 14 beneficjentów projektu uczestniczyło w wizytach studyjnych w trzech spółdzielniach socjalnych założonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. Celem wizyt było poszerzenie umiejętności ekonomicznych beneficjentów z zakresu ekonomii społecznej, możliwości uzyskania dofinansowania i założenia spółdzielni socjalnej oraz prowadzenia tej formy działalności gospodarczej. Opiekunami grupy były: Pani Katarzyna Nazar – doradca ds. osób niepełnosprawnych, Pani Danuta Dąbrowska – główny księgowy (pracownik ds. obsługi finansowej projektu) oraz Pani Aneta Koszewska – pracownik socjalny (koordynator projektu).

Podczas wizyt uczestnicy dowiedzieli się przede wszystkim, w jaki sposób powstała każda ze spółdzielni, skąd wziął się pomysł na działalność, jakie osoby były założycielami, kto pomagał przy tworzeniu spółdzielni, a także jakie są zalety i wady prowadzenia tej formy działalności gospodarczej.

Pierwszą spółdzielnią, jaką odwiedzili beneficjenci byli EKOWYMIATACZE z Elbląga. Spółdzielnia w 2013 została założona przez osoby prawne: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Sprawniejsi” oraz Stowarzyszenie Centrum Ochotników Cierpienia Diecezji Elbląskiej. Spółdzielnia zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym. Spółdzielnia świadczy szeroko pojęte usługi sprzątania (zarówno pomieszczeń wewnątrz budynków jak i terenów na zewnątrz, pomieszczeń usługowych i domów prywatnych). Pracownicy świadczą również usługi pielęgnowania zieleni (ogrodów, trawników, wycinki drzew i żywopłotów) oraz odśnieżania. Spółdzielnia w najbliższym czasie planuje rozwój swoich usług w stronę rękodzieła oraz założenia Klubu Seniora.

Kolejną spółdzielnią, którą mieli okazję poznać uczestnicy projektu założyły osoby fizyczne – osoby bezrobotne. Spółdzielnia OPIEKA działa na terenie gminy Słupno na Mazowszu i jej głównymi działaniami są: świadczenie usług opiekuńczych oraz sprzątanie terenów wokół obiektów. Spółdzielnię założyło pięć kobiet, które poznały się na szkoleniu opiekunek. Panie były długotrwale bezrobotne i postanowiły same założyć działalność gospodarczą. Dotację otrzymały z Urzędu Pracy w 2007 roku, kiedy jeszcze nie było wzorów druków, na których można było się o nią ubiegać. Głównym zleceniodawcą OPIEKI jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie, który zleca spółdzielni usługi opiekuńcze dla osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej. Odbiorcami usług spółdzielni są również osoby prywatne, które znajdują się jednak w mniejszości.

Ostatnią zwizytowaną spółdzielnią był BABINIEC w miejscowości Orneta. Spółdzielnia, jak sama nazwa wskazuje, została założona przez pięć bezrobotnych kobiet posiadających doświadczenie w gastronomii. Prowadzony przez panie Bar BABINIEC serwuje napoje i posiłki, głównie obiady w bardzo przystępnych cenach oraz organizuje różne imprezy okolicznościowe (wigilie pracownicze w zakładach pracy, chrzciny itp.). Spółdzielnia działa prężnie od roku i planuje dalszy rozwój poprzez zatrudnienie menedżera i zakup samochodu w celu dowozu cateringu dla klienta w dowolne miejsce. Podczas spotkania beneficjenci mogli sami przekonać się o umiejętnościach kulinarnych współzałożycielek spółdzielni, gdyż zostaliśmy podjęci smacznym i sycącym obiadem. Renomę posiłków serwowanych w BABIŃCU doceniają również osoby mieszkające poza Ornetą – spółdzielnia ma stałych klientów wśród mieszkańców Olsztyna czy Miłakowa.

Wyjazd upłynął w sympatycznej atmosferze. Beneficjenci mieli okazję po raz pierwszy wziąć udział w wizytach studyjnych, wielu z nich nie wiedziało wcześniej, że istnieje taka forma prowadzenia działalności gospodarczej jak spółdzielnia socjalna. Podczas spotkań beneficjenci zdawali wiele pytań, byli zainteresowani możliwościami pozyskania środków na prowadzenie spółdzielni oraz pomysłami na jej utworzenie.

Cel szkolenia, jakim było podniesie poziomu wiedzy i umiejętności ekonomicznych został osiągnięty.

Sporządziła:
Aneta Koszewska

Poniżej relacja fotograficzna:

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij