Relacja ze spotkania podsumowującego projekt systemowy

Relacja ze spotkania podsumowującego projekt systemowy „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że z dniem 31 grudnia 2014 roku kończy realizację projektu systemowego „Wszyscy mamy równe szanse – aktywizacja osób wykluczonych”.

Projekt, którego głównym celem było zwiększenie aktywności beneficjentów był realizowany od 2008 roku. W ciągu siedmiu lat uczestniczyło w nim 175 osób, w tym wychowankowie pieczy zastępczej i osoby niepełnosprawne. Dla beneficjentów zorganizowaliśmy różne kursy i warsztaty, m.in. treningi kompetencji i umiejętności społecznych, warsztaty kulinarne z elementami zdrowego żywienia, kursy języka angielskiego, kursy komputerowe, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, kursy prawa jazdy, kurs tworzenia kartek okolicznościowych, warsztaty kreatywności, wyjazdy na wizyty studyjne do spółdzielni socjalnych. Poza grupowymi kursami odbywały się także zajęcia indywidualne z doradcą zawodowym i psychologiem. Osobom niepełnosprawnym zapewniliśmy rehabilitację poprzez udział w dwutygodniowych turnusach rehabilitacyjnych, hipoterapii a także wyposażyliśmy w znacznej części Salę Doświadczania Świata, która powstała w Środowiskowym Domu Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie. W 2014 roku zorganizowaliśmy staż zawodowy dla czterech beneficjentów, co umożliwiło zyskanie przez nich doświadczenia zawodowego.

Dzięki udziałowi w projekcie beneficjenci nabyli nie tylko nowe kwalifikacje i kompetencje, ale także zawarli nowe znajomości i przyjaźnie. Projekt wpisał się również w realizację innych celów takich, jak zwiększenie u beneficjentów poziomu aktywności społecznej oraz podniesienie poziomu zdolności interpersonalnych i samooceny. Nie należy pomijać także jego roli uspołeczniającej, zapobiegającej wykluczeniu społecznemu. Dla wielu spośród uczestników projektu była to w życiu pierwsza możliwość udziału w dodatkowych kursach i szkoleniach.

Dnia 01 grudnia 2014 odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów osobom uczestniczącym w projekcie w roku bieżącym oraz podsumowanie działań projektowych od 2008 roku. Beneficjenci i zaproszeni goście zgromadzeni w sali restauracyjnej hotelu „Kristal” mieli okazję obejrzeć prezentację przygotowaną przez Zespół Projektowy i przypomnieć sobie najciekawsze wydarzenia podczas realizacji projektu.

Ze swojej strony tut. Centrum serdecznie dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym przy realizacji projektu. Dziękujemy instytucjom, które pomagały w rekrutacji uczestników:

  • Powiatowemu Domowi Dziecka „Słoneczne Wzgórze” we Fromborku,
  • Katolickiemu Ośrodkowi Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie,
  • Rodzinnemu Domowi Dziecka „Caritas” w Braniewie,
  • Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Braniewie,
  • Środowiskowemu Domowi Samopomocy „Bajka” w Pieniężnie,
  • Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Pieniężnie,
  • Stowarzyszeniu WINRON w Braniewie,
  • Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Państwa Gusowskich.

Największe podziękowania należą się jednak Uczestnikom projektu, którzy czynnie brali udział we wszystkich zaproponowanych działaniach. Dziękujemy i życzymy Wam wszystkiego najlepszego!

Sporządziła:
Aneta Koszewska – Koordynator Projektu
Braniewo 05.12.2014 r.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij