Ogłoszenie o konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej

Publikujemy niżej odnośniki do treści uchwał Zarządu Powiatu Braniewskiego, które zawierają ogłoszenia o konkursach ofert na powierzenie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała nr 44/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.04.2015 roku do 31.12.2019 roku, realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego.

Uchwała nr 45/15  Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków”, w okresie od 01.04.2015 roku do 31.12.2019 roku realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego.

Uchwała nr 45/15 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 6 marca 2015 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pn. „Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków”, w okresie od 01.04.2015 r. do 31.12.2019 r. realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij