Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr, płac (..) oraz rehabilitacji społecznej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli – ½ etatu i specjalisty do spraw rehabilitacji społecznej – ½ etatu

do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli oraz specjalisty do spraw rehabilitacji społecznej

 

[dodano 12-05-2015]

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. kadr, płac, organizacji i kontroli oraz specjalisty do spraw rehabilitacji społecznej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wpłynęło 10 ofert, w wyniku przeprowadzenia wstępnej selekcji na w/w stanowisko informuję, że wymogi formalne spełniają następujące osoby:

  1. Jolanta Janulewicz, zam. Braniewo
  2. Ilona Krafczyk zam. Braniewo
  3. Barbara Nadolska zam. Elbląg

 

[dodano 14-05-2015]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko : specjalista ds. kadr, płac, organizacji i kontroli; specjalista ds. rehabilitacji społecznej

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska została wybrana Pani Jolanta Janulewicz zam. Braniewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Jolanta Janulewicz spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowiskach. Zaprezentowana wiedza i umiejętność praktycznego zastosowania przepisów pozwala stwierdzić, iż Pani Jolanta Janulewicz będzie wykonywać powierzone obowiązki na właściwym poziomie.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Małgorzata Dunajska

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij