Filia Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

Osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą się zgłosić do Filii Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Braniewie ul. Moniuszki 22, pokój 12 (budynek Gimnazjum nr 2)
urzędującego w następujących godzinach:

 • porady pierwszego kontaktu we wtorki w godzinach od 10:00 do 15:00 i w czwartki w godzinach od 09:00 do 14:00,
 • porady prawne w czwartki w godzinach od 12:30 do 15:30.

Każda osoba może uzyskać bezpłatną pomoc w formie:

 • pomocy prawnej,
 • pomocy mediacyjnej w rozwiązywaniu sporów,
 • pomocy psychologicznej i terapeutycznej,
 • pokrywania kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą lub zawodową, także na zasadach indywidualnego kształcenia,
 • pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny,
 • pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności nastąpiła w wyniku przestępstwa,
 • pokrywania kosztów zakupu odzieży, obuwia, bielizny osobistej,
 • pokrywania kosztów przejazdu komunikacją publiczną.

Osoba do kontaktu:
Izabela Rybska, tel. 661 024 234, Edward Tomczyk, tel. 663 260 944 w godzinach od 09:00 do 18:00

Adres e-mail: esas_1@wp.pl
Strony www: www.pomocpokrzywdzonym.pl, www.mediacje-elblag.pl

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij