Informator teleadresowy dla osób dotkniętych przemocą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zgodnie z zapisami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 publikuje informator zawierający dane teleadresowe instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osobom stosującym przemoc.

Do pobrania:

Informator teleadresowy instytucji świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą oraz osobom stosującym przemoc (stan na dzień 24-07-2020 r.)

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij