Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza PZON

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Braniewie w wymiarze 1 etatu.

Treść ogłoszenia w biuletynie informacji publicznej.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij