Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie jest placówką dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Do DPS przyjmowani są pełnoletni mężczyźni i kobiety przewlekle psychicznie chorzy niezdolni do samodzielnego funkcjonowania w środowisku.

Dom dysponuje 68 miejscami, zapewnia całodobową opiekę i zaspokojenie podstawowych potrzeb, a także opiekę medyczną i zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

O skierowanie osoby do DPS występuje gmina właściwa dla jego miejsca zamieszkania przesyłając do PCPR komplet dokumentów, w tym wywiad środowiskowy część I oraz dokumentację medyczną.

Dane jednostki:

ul. Królewiecka 35
14-500 Braniewo

tel. 55 644 24 92
pdps@interia.pl

dyrektor Jolanta Szczepanowicz

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij