Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS we Fromborku

Środowiskowy Dom Samopomocy CARITAS we Fromborku jest placówką przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym.

ŚDS jest prowadzony przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie na zlecenie powiatu braniewskiego.

Dom dysponuje 30 dziennymi miejscami zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn oraz zapewnia usługi opiekuńcze w zakresie zaspokajaniu codziennych życiowych potrzeb, rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań oraz inne.

ŚDS posiada pracownie: rehabilitacyjną, multimedialną, komputerową, plastyczną, gospodarstwa domowego, rękodzielniczą.

O skierowanie osoby do ŚDS występuje gmina właściwa dla jego miejsca zamieszkania przesyłając do PCPR komplet dokumentów, w tym wywiad środowiskowy część I oraz dokumentację medyczną.

Dane jednostki:

ul. Katedralna 13
14-530 Frombork

tel. 55 239 35 04
sdscaritas@onet.pl

kierownik Izabela Pawluczuk-Myczkowska

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij