Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Relacja ze spotkania z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dnia 30.06.2016r.

Rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaką może podjąć każdy człowiek. Przyjąć do własnej rodziny nieswoje dziecko, ofiarować mu miłość i troskę, wprowadzać je w dorosłe życie, dzielić z nim radości i smutki – to jeden z największych darów jakie można ofiarować drugiemu człowiekowi.

30 czerwca 2016r. o godz. 9.00 zgodnie z ideą wydarzenia w sali konferencyjnej Powiatu Braniewskiego obchodzony był Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Zaproszono rodziny zastępcze zawodowe z długoletnim stażem sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej wraz ze swoimi podopiecznymi, a także przedstawicieli niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych udzielające wsparcia dzieciom w pieczy instytucjonalnej. Głównym celem spotkania było podziękowanie dla rodzin zastępczych za trud, miłość, bezinteresowność oraz cierpliwość jaką wkładają w wychowanie dzieci.

Uroczystość rozpoczęła się częścią oficjalną i powitaniem gości przez kierownika PCPR Panią Małgorzatę Dunajską. Następnie głos zabrał starosta braniewski Pan Leszek Dziąg. W tym ważnym wydarzeniu udział również brał etatowy członek zarządu Pan Mirosław Kudliński, który był inicjatorem tego spotkania. W następnej kolejności Starosta Pan Leszek Dziąg wraz z Panem Mirosławem Kudlińskim oraz Panią Małgorzatą Dunajską złożyli oficjalnie podziękowania dla rodzin zastępczych zawodowych: Annie i Markowi Cieślikom, Barbarze i Jackowi Pełszykom, Wioletcie i Janowi Sołowiejom. Podziękowano również Państwu Beacie i Dariuszowi Tuptońskim prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz. s. Vianneji Jachimczyk – dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej Katolickiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie, którą w tym dniu reprezentowała Pani Agnieszka Paszkiet. Wszystkim wręczono dyplomy oraz wiązanki kwiatów. Po części oficjalnej rodziny zastępcze przy przygotowanym poczęstunku mogli wymieniać się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. W tym samym czasie dzieci wspólnie bawiły się. Zostało zapewnione miejsce do zabaw. Pieczę nad dziećmi w tym czasie sprawowali pracownicy PCPR. Do wspólnej zabawy dzieci zaprosiły również Starostę Braniewskiego, członka Zarządu Powiatu Braniewskiego oraz kierownik PCPR. Wszystkie dzieci otrzymały drobne upominki. Po zabawie rodziny zastępcze wraz z dziećmi zostały zaproszone na lody sponsorowane przez starostwo, a także dzięki inicjatywie Pana Mirosława Kudlińskiego podopieczni mieli możliwość zwiedzenia zakładu fotograficznego Pana Jacka Iwulskiego oraz zapoznania się ze specyfiką pracy fotografa. W tym dniu na twarzach rodzin, a przede wszystkim dzieci towarzyszył uśmiech.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to ważne wydarzenie. Dla rodzin ma ono wymiar również integracyjny. Pozwala opiekunom zastępczym na wymianę doświadczeń, nabrania pewności, że nie są same, że stanowią ważny element pieczy zastępczej w powiecie Potwierdzono, że zawsze mogą liczyć na wsparcie i pomoc ze strony naszego samorządu powiatowego oraz PCPR. Ważnym jest to, że dzieci, które po wielu traumatycznych zdarzeniach i złych wspomnieniach w nowym domu z nową rodziną potrzebują również zewnętrznej akceptacji i solidarności, również w najbliższym lokalnym środowisku. Nasze zawodowe rodziny zastępcze stanowią przekaz dla innych, że warto się zdecydować na bycie rodziną zastępczą, propagując osobiście w swoim najbliższym otoczeniu ideę rodzicielstwa zastępczego.

Wszystkim rodzinom zastępczym z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy podziękować za trud i poświęcenie, za troskę i opiekę, którymi każdego dnia darzycie Państwo swoich podopiecznych. Składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sił, zrozumienia, cierpliwości, wytrwałości oraz doświadczania samego dobra w pełnieniu tak ważnej roli.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, dziękuje wszystkim, którzy swoją obecnością, pomocą i zaangażowaniem wywołali tego dnia uśmiech na twarzach dzieci.

Wszystkie rodziny zainteresowane tym, aby zostać rodziną zastępczą zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, telefon 55 644 29 55, udzielamy wszelkich informacji o warunkach, jakie należy spełnić, aby móc pomagać dzieciom poszukującym zastępczego domu rodzinnego.

Poniżej relacja fotograficzna:

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij