Relacja z konferencji „Zrozumieć autyzm”

Dnia 05 października 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Braniewie odbyła się otwarta powiatowa konferencja pt. „Zrozumieć autyzm”. Wzięło w niej udział ponad 60 osób, w tym rodzice osób z autyzmem, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, instruktorzy i terapeuci, wychowawcy z placówek opiekuńczo-wychowawczych, nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy ze szkół i przedszkoli, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze.

Konferencję zorganizowali wspólnie: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym oraz Powiat Braniewski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się:

  • Anita Czarniecka – koordynator programu „Zrozumieć autyzm” w województwie warmińsko-mazurskim,
  • Emilia Ludwiczak – koordynator ogólnopolski programu „Zrozumieć autyzm”,
  • nauczyciele-terapeuci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Braniewie (Aleksandra Opalanko, Halina Frączek),
  • terapeuci z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie (Iwonna Kaczmarczyk, Aleksandra Kuczyńska-Marek, Małgorzata Sulkowska),
  • psycholog ze Środowiskowego Domu Samopomocy we Fromborku (Paulina Figura).

Konferencję otworzył Starosta Braniewski Leszek Dziąg i kierownik PCPR w Braniewie Małgorzata Dunajska. Podczas spotkania przedstawicielki Stowarzyszenia dokonały prezentacji terapii behawioralnej, jako skutecznej terapii stosowanej w przypadku osób autystycznych oraz istoty specjalistycznych usług opiekuńczych oferowanych przez gminy. Następnie zgromadzeni mieli okazję obejrzeć krótkie filmy poświęcone osobom z autyzmem oraz osobom z zespołem Aspergera. Zaproszeni prelegenci z placówek mieszczących się na terenie powiatu braniewskiego zaprezentowali ofertę instytucji poświęconą osobom z autyzmem oraz ich rodzinom.

Konferencja zakończyła się zdefiniowaniem głównego postulatu: istnieje za mała oferta wsparcia dla osób dorosłych z autyzmem po ukończeniu przez nich 24 roku życia. Ponadto w Polsce powinny powstawać domy zapewaniające całodobową opiekę wyłącznie osobom z autyzmem dostosowane do ich potrzeb i umożliwiające im ciągłą terapię.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie dziękuje wszystkim za przybycie i udział w konferencji.

Sporządziła:
Aneta Chruściel

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij