Program „AKTYWNY SAMORZĄD” w 2017 roku

Informujemy, że Powiat Braniewski przystąpił do realizacji programu „Aktywny samorząd”, którego celem głównym jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Komunikat PFRON z dnia 02.02.2017 http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3673,Aktywny-samorzad-w-2017-roku.html

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2017 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

MODUŁ I

  1. Obszar A zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  2. Obszar A zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  3. Obszar B zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  4. Obszar B zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  5. Obszar C zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  6. Obszar C zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  7. Obszar C zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązanie techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym/dziennym lub niestacjonarnym/wieczorowym/ zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).

Wnioski będą przyjmowane w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2 w godz. 7:30 – 15:30 lub za pośrednictwem poczty:

w ramach Modułu II:

  1. wniosek dotyczący refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2016/2017 należy złożyć w terminie od 6 marca 2017r. do 30 marca 2017r.
  2. wniosek dotyczący dofinansowania kosztów nauki roku akademickiego 2017/2018 należy złożyć w terminie od 1 września 2017r. do 10 października 2017r.

w ramach Modułu I:

1) wnioski dotyczące Modułu I będą przyjmowane od 01 kwietnia 2017r. do 30 sierpnia 2017r.
Wnioski na Moduł I będą dostępne od początku kwietnia na niniejszej stronie.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. 104a (parter budynku) oraz na stronie www.pcprbraniewo.pl w zakładce POBIERANIE.

Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie PCPR pok. 104a (parter budynku) lub pod nr tel. (55) 644 29 55 wew.201

Szczegółowe informacje na stronie PFRON. (http://www.pfron.org.pl/pl/)

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij