Aktywny Samorząd 2017 – pliki do pobrania

Moduł I
OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
wkładka do wniosku Obszar A zad.1
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie

Zadanie 2

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wkładka do wniosku Obszar A zad. 2
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 i 2

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
Wkładka do wniosku Obszar B zad. 1 i 2
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie obszar B zad. 1 narząd ruchu
Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie do wniosku obszar B1 i B2
Załącznik nr 5 – Zaświadczenie lekarskie dla osób do 16r.ż.

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wniosek o dofinansowanie dla dziecka/podopiecznego
Wkładka do wniosku Obszar C zad. 2
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zadanie 3

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wkładka do wniosku Obszar C zad. 3
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie

Zadanie 4

wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wkładka do wniosku Obszar C zad. 4
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 3 – Zaświadczenie lekarskie

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek o dofinansowanie dla osoby dorosłej
Wkładka do wniosku Obszar D
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

Wniosek o dofinansowanie (Student 2017)
załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
załącznik nr 3 – Zaświadczenie z uczelni

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij