Witamy nowe Rodziny Zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci pozbawionych częściowo lub całkowicie możliwości opieki ze strony rodziców biologicznych. W 2016 roku udało się przeprowadzić szkolenie dla osób deklarujących chęć utworzenia rodziny zastępczej. W efekcie 8 kandydatów otrzymało kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Dnia 28 lutego 2017 roku tut. Centrum zorganizowało uroczystość powitania w gronie rodzin zastępczych absolwentów szkolenia „Szkoła dla rodzin zastępczych”. Świadectwa kwalifikacyjne wręczył Starosta Braniewski Pan Leszek Dziąg wraz z Kierownikiem PCPR Panią Małgorzatą Dunajską. Starosta na ręce nowych rodzin złożył serdeczne gratulacje, natomiast Kierownik PCPR oprócz gratulacji zapewniła rodziny, że ze strony Centrum będą otoczone wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pomocą specjalistyczną:  psychologiczną, prawną, socjalną.  Zapewniła, że pracownicy Centrum są po to, aby wesprzeć rodzinę i wspólnie rozwiązywać problemy, jakie mogą wystąpić w sprawowaniu pieczy zastępczej.  Zaprosiła rodziny do ścisłej współpracy i zgłaszania potrzeb rodzin w zakresie pieczy zastępczej.

Obecnie liczba rodzin zastępczych w naszym powiecie zwiększyła się o cztery rodziny niezawodowe oraz jedną zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego. Gratulujemy!

Nowe rodziny już zaopiekowały się czworgiem dzieci, jednakże maluchów oczekujących na rodziny jest znacznie więcej.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane opieką zastępczą do nawiązania kontaktu Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie i oczekujemy na spotkanie z Państwem. Kontakt:  Braniewo, Plac Józefa Piłsudskiego 2, tel. 55 644 29 55.

 

sporządziła: Aneta Chruściel

poniżej relacja fotograficzna:

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij