Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – pracownik socjalny

 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: pracownik socjalny

Treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Braniewie

-dodano 21-09-2017r-

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko pracownik socjalny
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęły 4 oferty.

W wyniku przeprowadzenia I etapu – weryfikacji formalnej dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko komisja ds. przeprowadzenia naboru zakwalifikowała następujące osoby:
1. Wołodko Monika, zam. Braniewo
2. Turek Marta zam. Braniewo
3. Kołakowska Katarzyna zam. Braniewo

II etap – rozmowa kwalifikacyjna w celu zweryfikowania informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych i ustalenia znajomości zagadnień związanych ze stanowiskiem, na który przeprowadzony jest nabór.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy kandydatów telefonicznie.

Sporządziła: Jolanta Janulewicz

 

-dodano 25-09-2017r-

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Wołodko zam. Braniewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Monika Wołodko spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko. Zaprezentowana wiedza i umiejętność praktycznego zastosowania przepisów pozwalają stwierdzić, iż Pani Monika Wołodko będzie wykonywać powierzone obowiązki na właściwym poziomie.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
Małgorzata Dunajska

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij