„Rodzina to nasza przyszłość” – zaproszenie do złożenia oferty [unieważnione]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny – uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie w okresie listopad-grudzień 2017: 46 diagnoz psychologicznych, w tym 33 dla rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej lub są zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, będących klientami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego oraz 13 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem zamieszkujących teren powiatu braniewskiego.

Przewidywany czas bezpośredniego spotkania/spotkań z rodziną umożliwiający sporządzenie diagnozy to 5 godzin zegarowych.

Pełna informacja jest umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1065253

 

Unieważnienie postępowania PCPR.0701.4.6.1.2017

PCPR w Braniewie unieważnia postępowanie PCPR.0701.4.6.1.2017 na wykonanie 46 diagnoz psychologicznych, w tym 33 dla rodzin biologicznych będących klientami ośrodków pomocy społecznej z terenu pow. braniewskiego oraz 13 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem zamieszkujących teren pow. braniewskiego umieszczonego dnia 31.10.2017 roku w Bazie Konkurencyjności FE (Nr ogłoszenia 1065253).

Uzasadnienie unieważnienia jest dostępne w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1065253#infowyk

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij