„Rodzina to nasza przyszłość” – zaproszenie do złożenia oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi sporządzenia indywidualnych psychologicznych diagnoz rodziny – uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

Przedmiot zamówienia obejmuje sporządzenie w okresie listopad-grudzień 2017: 46 diagnoz psychologicznych, w tym 33 dla rodzin biologicznych, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej lub są zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej, będących klientami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego oraz 13 rodzin zastępczych spokrewnionych z dzieckiem zamieszkujących teren powiatu braniewskiego.

Przewidywany czas bezpośredniego spotkania/spotkań z rodziną umożliwiający sporządzenie diagnozy to 5 godzin zegarowych.

Pełna informacja jest umieszczona na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068383

 

Informacja o wybranym wykonawcy:

Mens Aperta Usługi Psychologiczne s.c. Anna Mróz-Kaźmierczak, Szymon Kaźmierczak, ul. Szkolna 3B/6, 14-500 Braniewo. Cena oferty wynosi 36000,00zł. Oferta wpłynęła 22.11.2017 roku.

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij