Rodzina to nasza przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że rozpoczynamy realizację projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Gmina Wilczęta.

Jednostkami realizującymi projekt ze strony partnerów są odpowiednio: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Powiatu Braniewskiego oraz 22 rodzin zastępczych.

Kluczowym zadaniem projektu są działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto realizacja projektu zapewni dostęp dla rodzin zastępczych do poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapeutyczno-rehabilitacyjnego oraz z zakresu psychologii dziecięcej. Warsztaty i spotkania ze specjalistami wpłyną pozytywnie na polepszenie jakości życia rodzinnego uczestników projektu.

Ogólna wartość projektu, który jest realizowany od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku wynosi 2 834 736,12 zł.

W związku z powyższym ogłaszamy otwarty nabór do uczestnictwa w projekcie wszystkie chętne rodziny zamieszkujące na terenie powiatu braniewskiego.

Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny

Załącznik nr 2 – Ankieta rekrutacyjna Lidera

Załącznik nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku

Załącznik nr 5 – Oświadczenie dot. wsparcia tożsamego

Załącznik nr 6 – Deklaracja uczestnictwa

 

Braniewo 06.11.2017

Informujemy, że w związku z dużą liczbą zgłoszeń potencjalnych kandydatów do udziału w projekcie „Rodzina to nasza przyszłość” w dniu 31.10.2017 r. oficjalnie zakończyliśmy rekrutację.

Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w projekcie, których formularze wpłyną po 31.10.2017 r. i spełniające wymogi zostaną wpisane na listę rezerwową.

informację sporządziła: Aneta Chruściel

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij