Zamówieni publiczne pod nazwą: Usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Usługi w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość”.

Cel zamówienia

Usługi aktywizacji uczestników projektu „Rodzina to nasza przyszłość” w zakresie  kompleksowego wsparcia w postaci:

  1. Szkolenia/ warsztaty/ treningi/ grupy wsparcia
  2. Poradnictwa specjalistycznego ( indywidualne poradnictwo dla rodzin niewydolnych wychowawczo/ rodzin z problemem alkoholowym/ rodzin zagrożonych problemem przemocy domowej / rodzin zastępczych)
  3. Wyjazdu rodzinnego
  4. Praca rozwojowa z dziećmi- terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej,   praca z deficytami dla dzieci  do 13 roku życia

 

do pobrania:

skrócony Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia wyżywienie

Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS)

załącznik nr 1 do WZUS
załącznik nr 2 do WZUS – Formularz oferty
załącznik nr 3 do WZUS – umowa

załącznik nr 5 do umowy

załącznik nr 4 do WZUS – Oświadczenie – przesłanki wykluczenia z postępowania
załącznik nr 5 do WZUS- Oświadczenie – dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa
załącznik nr 6 do WZUS – Grupa kapitałowa
załącznik nr 7 do WZUS – Wykaz wykonywanych usług w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków w postepowaniu
załącznik nr 8 do WZUS – Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi kwalifikacje i wymagane uprawnienia
załącznik nr 9 do WZUS – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
załącznik nr 10 do WZUS – Wykaz wykonywanych usług do oceny oferty w ramach kryterium nr 2
załącznik nr 11 do WZUS – Wykaz ośrodków jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca w celu realizacji zamówienia
załącznik nr 12 do WZUS – Oświadczenia Wykonawcy o wpisie do RIS

[dodano 14-02-2018 r.]

Pytania i odpowiedzi z dnia 14 lutego 2018 r.

[dodano 20-02-2018 r.]

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia oraz Opisu przedmiotu zamówienia. Wydłużenie terminu składania ofert.

[dodano 21-02-2018 r.]

Pytania i odpowiedzi z dnia 21 lutego 2018 r.

[dodano 22-02-2018 r.]

Pytania i odpowiedzi z dnia 22 lutego 2018 r.

[dodano 27-02-2018 r.]

Protokół z otwarcia ofert.

[dodano 02-03-2018 r.]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij