Zapytanie ofertowe nr 1/2018: Usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza wszczęcie postępowania na wybór wykonawcy na usługi przewozu osób dla uczestników projektu, w ramach projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość” Tytuł zamówienia: „Usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu” „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczętach i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

do pobrania

Treść zapytania ofertowego Nr 1/20108

Formularz oferty

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 1a – Wykaz osób

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 3 – Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej

 

[dodano 02-03-2018 r.]

Protokół z otwarcia ofert.

Informacja o wybranym wykonawcy na realizację „Usługi w zakresie organizacji dowozów uczestników projektu” „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczętach i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

Wybrano ofertę firmy:
Prywatny Transport Autobusowy Danuta Woźny,  ul. Dworcowa 6, 14-520 Pieniężno
oferta wpłynęła w dniu 01.03.2018 r,
cena oferty wynosi: 82 000 zł brutto.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij