Program „Aktywny samorząd” w 2018 roku [NIEAKTUALNE]

Dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2018roku

Informujemy, że Powiat Braniewski przystąpił do realizacji programu „Aktywny Samorząd” 2018 rok, którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Komunikat PFRON z dnia 01.02.2018r. https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2018 roku  obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I

 1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 2. Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 3. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 1. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
 2. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 1. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 2. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 3. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej

 

Wnioski będą przyjmowane  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego2, od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00 – 15.00 lub za pośrednictwem poczty:

w ramach Modułu II:

 1. Wnioski dotyczące refundacji kosztów czesnego za rok akademicki 2017/2018 należy złożyć w terminie od 01 marca do 30 marca 2018r. 
 1. Wnioski dotyczące  kosztów czesnego za rok akademicki 2018/2019 należy złożyć w terminie od 01 września do 10 października 2018r. 

w ramach Modułu I: 

 1. Wnioski dotyczące Modułu I będą przyjmowane od 01 czerwca 2018r. do 30 sierpnia 2018r.

Wnioski na Moduł I będą dostępne od 14 maja 2018r. na niniejszej stronie.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR pok. 104a (parter budynku) oraz na stronie www.pcprbraniewo.pl w zakładce POBIERANIE.

Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie PCPR pok. 104a lub pod nr tel. (55) 644 29 55 wew. 201.

 

do pobrania:

Informacja o programie pilotażowym „Aktywny Samorząd” w 2018 roku

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij