Aktywny Samorząd 2018 – pliki do pobrania

MODUŁ I

Obszar A likwidacja bariery transportowej

zad. 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
zad. 2- pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie

zad. 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
zad. 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C likwidacja barier w poruszaniu się

zad. 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zad. 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,tj. protezy co najmniej na
III poziomie jakości,
zad. 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne

Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką
Wnioskodawcy

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej

Wniosek o dofinansowanie (Student 2018)
załącznik nr 1 – Oświadczenie o wysokości dochodów
załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
załącznik nr 3 – Zaświadczenie z uczelni
załącznik nr 4 – Oświadczenie o środkach własnych

[zaktualizowano 01-06-2018r.]

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij