Zamówienie publiczne pod nazwą: „Praca rozwojowa z dziećmi”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: „Praca rozwojowa z dziećmi- terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” realizowana w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczętach i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

 

do pobrania:

Załącznik do opisu zamówienia

WZUS.1.3
Załącznik nr 1 do WZUS
Załącznik nr 2 do WZUS – Formularz oferty
Załącznik nr 3 do WZUS – umowa

Załącznik nr 5 do umowy

Załącznik nr 4 do WZUS – Oświadczenie – przesłanki wykluczenia z postępowania w postępowaniu
Załącznik nr 5 do WZUS – Oświadczenie – dotyczące spełnienia warunków uczestnictwa
Załącznik nr 6 do WZUS – Grupa kapitałowa
Załącznik nr 7 do WZUS – Wykaz wykonywanych usług
Załącznik nr 8 do WZUS – Oświadczenie o dysponowaniu osobami posiadającymi kwalifikacje i wymagane uprawnienia
Załącznik nr 9 do WZUS – Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
Załącznik nr 10 do WZUS – Wykaz wykonywanych usług do oceny oferty w ramach kryterium nr 2

[dodano 19-03-2018 r.]

Protokół z otwarcia ofert.

[dodano 23-03-2018 r.]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij