Zarządzenie Nr 7 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 17.04.2018 r [NIEAKTUALNE]

Zarządzenie Nr 7
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
z dnia 17 kwietnia 2018 r.

w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

§1

Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia , z mocą obowiązującą od dnia 01.03.2018r.
do pobrania:

Załącznik 1: Skala punktów dla wniosków o likwidację barier architektonicznych

Załącznik 2: Skala punktów dla wniosków o likwidację barier w komunikowaniu się

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij