Realizowane szkolenia

W ramach realizacji Projektu konkursowego „Rodzina to nasza przyszłość” w okresie od maja do lipca są realizowane szkolenia grupowego skierowane do grup beneficjentów. Są to:

  • Treningi kompetencji społecznych
  • Treningi kompetencji społecznych/życiowych
  • Treningi kompetencji rodzicielskich
  • Treningi komunikacji partnerskiej
  • Trening integracji emocjonalnej

Wszystkie zajęcia szkoleniowe mają za zadanie wzmocnić umiejętności interpersonalne uczestników projektu, zainicjować zmiany w ich postawie, kształtować aktywną postawę w dążeniu do pozytywnych zmian w codziennym funkcjonowaniu. Udział w szkoleniach pozwoli również na nabycie umiejętności współpracy i wyznaczania celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym.

Uczestnicy projektu uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywności w życiu i w pracy, sposobów rozwiązywania konfliktów oraz budowania własnego wizerunku przez komunikację.
Jednym z głównych celów szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich jest poprawa jakości relacji dziecko-rodzic, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinie oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Dla każdej z czterech ścieżek wsparcia Zmiany w rodzinie, Nowego życia, Stop przemocy i Programu wsparcia dla rodzin zastępczych, zgodnie z preferencjami prowadzone są również zajęcia Grupy wsparcia. Głównym celem zajęć Grupy Wsparcia jest wzajemne wsparcie uczestników, których łączą podobne przeżycia, sytuacje problemowe czy trudności. Grupa prowadzona przez moderatora jest miejscem uzyskania zrozumienia oraz budowania pozytywnych wzorców zachowania.

Aneta Chruściel – asystent projektu

Szkolenia w ramach programu Rodzina to nasza przyszłość

 

Szkolenia w ramach programu Rodzina to nasza przyszłość

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij