Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie ogłasza nabór na wolne stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

do pobrania:

Treść ogłoszenia o naborze na stanowisko: koordynator rodzinnej przeczy zastępczej


[dodano 08-08-2018 r.]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko: koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Informuję, ze w wyniku zakończenia procedury naboru na ww.stanowisko została wybrana Pani Nina Mgłosiek zam. Braniewo

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Nina Mgłosiek spełniła wymagania wskazane w ogłoszeniu o naborze, wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami do zatrudnienia na ww. stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniono predyspozycje i umiejętności kandydata pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków.

Kierownik Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Braniewie

Małgorzata Dunajska

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij