„Rodzina to nasza przyszłość” – II edycja projektu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że rozpoczyna II edycję projektu pn. „Rodzina to nasza przyszłość”.

Projekt jest realizowany w partnerstwie. Liderem jest Powiat Braniewski, natomiast jednostką realizującą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Partnerami projektu są: Gmina Miasta Braniewa, Gmina Lelkowo, Gmina Pieniężno, Gmina Wilczęta.

Jednostkami realizującymi projekt ze strony partnerów są odpowiednio:

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie,
  • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieniężnie,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach.

Głównym celem projektu jest poprawa funkcjonowania 52 rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
zamieszkujących teren Powiatu Braniewskiego oraz 22 rodzin zastępczych.

Kluczowym zadaniem projektu są działania prewencyjne, które mają za zadanie zapobiegać umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Ponadto realizacja projektu zapewni dostęp dla rodzin zastępczych do poradnictwa prawnego, psychologicznego, terapeutyczno-rehabilitacyjnego oraz z zakresu psychologii dziecięcej. Warsztaty i spotkania ze specjalistami wpłyną pozytywnie na polepszenie jakości życia rodzinnego uczestników projektu.

W związku z powyższym ogłaszamy otwarty nabór do uczestnictwa w II edycji projektu wszystkie chętne rodziny zamieszkujące na terenie
powiatu braniewskiego.

Poniżej do pobrania Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie partnerskim pn. „Rodzina to nasza przyszłość”

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij