AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II – drugi termin naboru [NIEAKTUALNE]

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – koszty uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane w terminie od 01 września do 10 października 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 104 a, od poniedziałku do czwartku w godzinach: od 07.30 do 15.30.

Druki wniosków są dostępne na www.pcprbraniewo.pl w zakładce POBIERANIE lub siedzibie PCPR pok. 104a.

Dodatkowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie PCPR pok. 104a (parter budynku) lub pod nr tel. (55) 644 29 55 wew.201

Szczegółowe informacje dotyczące kierunków działań i warunków brzegowych programu „Aktywny Samorząd” dostępne są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij