Ogłoszenie konkursu ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy…”

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą Nr 529/18 z dnia 15 listopada 2018r., ogłasza otwarty konkurs ofert pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typ. A i B dla 30 osób dorosłych niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Braniewskim od dnia 01 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2023r.”

do pobrania:

Ogłoszenie o konkursie

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij