Zaproszenie do składania ofert – organizacja i realizacja konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym na realizację usługi – organizacji i realizacji konsultacji edukacyjnych/ pedagogicznych wyrównujących braki rozwojowe, szkolne, rozwój zainteresowań udzielane indywidualnie dla uczestników projektu konkursowego pn. „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2,Poddziałanie 11.2.3

do pobrania

  1. Zapytanie ofertowe nr 4/2018
  2. Formularz oferty wraz z załącznikami

[dodano 13-12-2018 r.]

Informacja z otwarcia ofert

[dodano 27-12-2018 r.]
 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij