Realizacja projektu „Rodzina to nasza przyszłość”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie jako Lider partnerskiego projektu „Rodzina to nasza przyszłość” informuje, że kończymy realizację pierwszej edycji projektu. W tej edycji w projekcie uczestniczyły 33 rodziny biologiczne i 13 rodzin zastępczych z terenu miasta Braniewa, gminy Lelkowo, gminy Pieniężno i gminy Wilczęta.
W bieżącym roku rodziny uczestniczące w projekcie miały okazję wziąć udział w wielu interesujących szkoleniach, warsztatach, spotkaniach grup wsparcia czy indywidualnych spotkaniach ze specjalistami. Udział we wszystkich formach wsparcia wzmocnił kompetencje opiekuńcze i wychowawcze rodziców oraz poszerzył ich horyzonty. Rodzice nabyli umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, podnieśli poziom umiejętności komunikacyjnych oraz budowania relacji rodzinnych.

Dużym powodzeniem wśród uczestników cieszyły się warsztaty „Twórcze spędzanie czasu z dzieckiem”. W zajęciach brały udział całe rodziny ucząc się jak przyjemnie i wartościowo spędzać ze sobą wolny czas. Głównym celem zajęć było integrowanie się członków rodziny, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia. Przeprowadzone szkolenie jest dowodem tego, że nie trzeba posiadać dużych środków finansowych, aby w interesujący i radosny sposób wspólnie spędzić czas całą rodziną.

Ważnym zadaniem realizowanym w ramach projektu były wyjazdy rodzinne mające na celu integrację całej rodziny. Szczególnie istotne jest to w sytuacji, gdy dzieci przebywają na co dzień w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Podczas wyjazdów do nadmorskiej miejscowości Poddąbie rodzice mieli zapewniony udział w warsztatach podnoszących umiejętności wychowawcze a dzieci zajęcia animacyjne i sportowe. Dla wielu z nich był to pierwszy w życiu wyjazd nad morze. Dzięki wyjazdom rodziny uczestniczące w projekcie mogły wspólnie spędzić czas i docenić wartość jaką jest rodzina. Wspólny udział w konkursach, zabawach i zajęciach integracyjnych przyniósł rodzinom dużo radości. Uczestnicy z żalem wyjeżdżali do domów.

Już w 2019 roku rozpoczynamy realizację drugiej edycji projektu. W następnym roku w projekcie weźmie udział 39 rodzin biologicznych oraz 15 rodzin zastępczych, którym zostanie zapewnione kompleksowe wsparcie w zakresie nabywania kompetencji miękkich niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij