Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy

Jakie są przyczyny zachowań agresywnych u dzieci? Dlaczego dziecko na niepowodzenia reaguje krzykiem i agresją? Jak uczyć dziecko wyrażać negatywne emocje? To pytania, jakie rodzice zastępczy i wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zadają sobie wiele razy.

W odpowiedzi na powyższe potrzeby Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w dniach 28.11.2018 oraz 08.12.2018 zorganizowało dwa szkolenia pod tytułem „Jak radzić sobie z wychowankiem przejawiającym zachowania agresywne?”. Odbiorcami szkoleń była kadra pomocy społecznej z terenu powiatu braniewskiego oraz rodziny zastępcze.

Szkolenia w formie warsztatowej zostały poprowadzone przez dwóch trenerów psychologów Annę Mróz-Kaźmierczak i Szymona Kaźmierczak. W spotkaniach wzięły udział 34 osoby, w tym wychowawcy, pedagodzy, pracownicy socjalni z placówek opiekuńczo-wychowawczych, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzice zastępczy.

Głównym celem przeprowadzonych szkoleń było poszerzenie wiedzy osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą nt. przyczyn zachowań agresywnych oraz doskonalenie metod pracy z wychowankami przejawiającymi takie zachowania.

Udział w szkoleniu poszerzył wiedzę oraz kompetencje wychowawcze uczestników, a nabyte umiejętności pozwolą na nawiązywanie lepszego kontaktu i relacji z dziećmi oraz zrozumienie przyczyn ich zachowania.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij