Informacja o „Programie wyrównywania różnic między regionami III w 2019 r.”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 19 listopada 2018r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III w 2019r.”

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
3) obszar D – likwidacja barier transportowych,
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
5) obszarze F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej,
6) obszarze G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Tekst programu oraz procedury jego realizacji zamieszczone są na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl pod następującym adresem:
https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Jednocześnie pragnę poinformować, że ewentualne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 08 lutego 2019 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie. Bliższych informacji udziela pani Jolanta Janulewicz tel. 55 644 29 55 wew.201.

 

do pobrania:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B, C, D, F i G „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij