Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021”

OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021”

„Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021” określa cele, kierunki i działania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej sferze wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, które realizuje powiat braniewski.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:

  1. na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie pod adresem www.pcprbraniewo.pl w zakładce „Aktualności”,
  2. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, pokój 104 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Opinie i uwagi do Programu można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 05.02.2019r. do 13.02.2019r. w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprbraniewo.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.

Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione:
1) w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
2) po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Załączniki do pobrania:
1) projekt „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2021”
2) wzór formularza konsultacji

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij