Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023”

OGŁOSZENIE
Konsultacje społeczne projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023”

„Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023” określa cele, kierunki i zadania we wszystkich obszarach szeroko definiowanej działalności przeciw przemocy w rodzinie, które realizuje powiat braniewski.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią Programu:

  1. na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie pod adresem www.pcprbraniewo.pl w zakładce „Aktualności”,
  2. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo, pokój 104 (parter) w godzinach pracy Urzędu.

Opinie i uwagi do Programu można składać wyłącznie na stosownym formularzu w terminie od 12.02.2019r. do 20.02.2019r. w formie:

  1. korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcpr@pcprbraniewo.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne),
  2. pisemnej na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo.
    Wzór formularza, na którym należy zgłaszać opinie i uwagi znajduje się w załączeniu niniejszego Ogłoszenia.

Opinie i uwagi wniesione:

  1. w inny sposób niż opisany powyżej zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania,
  2. po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Załączniki do pobrania:

1) projekt „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Braniewskim na lata 2019-2023” (Załącznik nr 1 do Programu, Załącznik nr 2 do Programu)
2) Formularz konsultacji

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij