Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, iż 02 kwietnia 2019r. minister rodziny, pracy i polityki społecznej zaakceptował Program pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany z Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
    – konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

Powiat został wskazany jako realizator programu w zakresie Modułu III polegającego na:

Świadczeniu usług opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji  i dietetyki dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi  z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Powiatu Braniewskiego do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo tel. 55 644 29 55/ wew. 208 do zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie w celu zdiagnozowania skali problemu.

 

Więcej informacji w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytchnienie-dla-opiekunow-nowy-program-z-podpisem-minister-rodziny

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij