Powiatowy Piknik Rodzinny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie po raz kolejny zorganizowało powiatowy piknik rodzinny w ramach XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. 25 maja 2019 w godzinach od 10 do 14 teren Miejskiego Ośrodka Sportu wypełniły całe rodziny ceniące integrację, wspólną zabawę i aktywne spędzanie czasu wolnego. Wśród uczestników były m.in. rodziny zastępcze, dzieci z pieczy zastępczej oraz osoby niepełnosprawne.

Piknik rozpoczął się częścią oficjalną i powitaniem gości. Wszystkie zgromadzone osoby zostały powitane przez: Kierownika PCPR Panią Małgorzatę Dunajską oraz Starostę Powiatu Braniewskiego Pana Karola Motykę. Po oficjalnej części wręczono nagrody za udział w konkursie plastycznym i literackim pt. „Mój przyjaciel”. Wszystkie prace zostały ocenione przez jury i nagrodzone.
Piknik był okazją do promocji realizowanego przez Powiat Braniewski projektu „Rodzina to nasza przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tej okazji Starosta Braniewski oraz Kierownik PCPR dokonali uroczystego pokrojenia okolicznościowego tortu i poczęstunku gości.

Dla wszystkich zainteresowanych organizatorzy zapewnili wspaniałe atrakcje: warsztaty plastyczne, rękodzielnicze, cukiernicze, strącanie piniat wypełnionych słodkościami, a także gry i zabawy prowadzone przez profesjonalnych animatorów. Dla najmłodszych zapewniono malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie oraz przejażdżki na kucykach i koniku polskim. Swoje stanowiska zaprezentowały też służby mundurowe: Policja, Państwowa Straż Pożarna i Wojsko Polskie.

Po wyczerpującej zabawie można było zregenerować siły zjadając bigos, kiełbaski i pyszny żurek oraz ciasta, gofry, lody i watę cukrową.

Przez cały dzień na twarzach uczestników gościł uśmiech. Dzieci chętnie brały udział w konkursach z nagrodami, do których zapraszali też rodziców i dziadków. Rodziny aktywnie spędzały czas na świeżym powietrzu, co sprzyjało integracji i zacieśnianiu więzi rodzinnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom pikniku za przybycie i wspólną zabawę oraz zapraszamy za rok.

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie

Partnerzy:
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku
Powiatowy Dom Dziecka Słoneczne Wzgórze we Fromborku
Katolicki Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Braniewie
Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Archidiecezji Warmińskiej we Fromborku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Żelaznej Górze
Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie – CE w Braniewie

 

Poniżej relacja fotograficzna z pikniku:

Podobne tematy

Accessibility
Zamknij