„Rodzina to nasza przyszłość” – Szkolenia trwają!

Pomimo letniej pogody trwają szkolenia w ramach realizacji Projektu konkursowego „Rodzina to nasza przyszłość”. Prowadzone treningi mają za zadanie wzmocnić umiejętności interpersonalne uczestników projektu, zainicjować zmiany w ich postawie, kształtować aktywną postawę w dążeniu do pozytywnych zmian w codziennym funkcjonowaniu. Udział w szkoleniach pozwoli również na nabycie umiejętności współpracy i wyznaczania celów do osiągnięcia w życiu osobistym i zawodowym.

Uczestnicy projektu uczą się radzenia sobie w trudnych sytuacjach, asertywności w życiu i w pracy, sposobów rozwiązywania konfliktów oraz budowania własnego wizerunku przez komunikację.

Jednym z głównych celów szkoleń z zakresu podniesienia kompetencji rodzicielskich jest poprawa jakości relacji dziecko-rodzic, nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów rodzinie oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Aneta Chruściel – asystent projektu

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij