Zaproszenie do składania ofert – „Praca rozwojowa z dziećmi – terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia”

Przedmiotem zamówienia jest „Praca rozwojowa z dziećmi- terapia logopedyczna, terapia w zakresie integracji sensorycznej, taktylnej, praca z deficytami dla dzieci do 13 roku życia” realizowana w ramach projektu „Rodzina to nasza przyszłość” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lelkowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wilczętach i Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieniężnie.

Zamawiający: Powiat Braniewski  – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie 

Termin składania ofert: 15.07.2019 r. do godziny 09.00

do pobrania:

Warunki zamówienia na usługi społeczne (WZUS) wraz z załącznikami.

[dodano 15 lipca 2019 r.]

Protokół z otwarcia ofert.

 

[dodano 16 lipca 2019 r.]
 
 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij