Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do skorzystania z pomocy radcy prawnego, który będzie pełnił dyżury od 08 sierpnia 2019 w każdy piątek od godziny 13.30 do 15.00 w pomieszczeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac J. Piłsudskiego 2, pokój nr 114.

Nieodpłatnych porad prawnych udzielać będzie adwokat Anna Olszewska. Zapisy telefoniczne pod numerem 55 644 29 55.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania również z szerokiej oferty Lokalnego Punktu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Moniuszki 22 z zakresu:

 1. pomocy prawnej,
 2. mediacji,
 3. pomocy psychologicznej,
 4. doradztwa pierwszego kontaktu,
 5. pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
  dziecięcych prowadzonych przez gminy,
 6. finansowania szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
  pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 7. pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 8. finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
  energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal
  mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł
  prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub
  domu,
 9. pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 10. finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij