Zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych programu ‚Aktywny samorząd’ w 2019 roku”

UWAGA
zmiany w „Kierunkach działań oraz warunkach brzegowych programu ‚Aktywny samorząd’ w 2019 roku”

 

 1. Możliwość dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił w bieżącym roku nabór wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C zadanie 1 „Aktywny Samorząd”. Modyfikacja dokumentu pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku w tym względzie, zostały zmienione uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019r.

Obszar C zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Pomoc ta jest adresowana do osób, które posiadają:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
– są zatrudnienie lub pobierają naukę lub mają potwierdzoną opinię eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy, albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
– dysfunkcję uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

 

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00zł, a minimalny udział własny  w zakupie 10% ceny brutto wózka.

2. MODUŁ II

 

Modyfikacja obejmuje również możliwość zwiększenia naliczenia dodatku dla studentów  i pozostałych adresatów pomocy w module II, na pokrycie kosztów kształcenia – o 800,00 zł  z tytułu posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu zaufanego na platformie e-PUAP.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR w pokoju nr 104a lub 105 oraz na stronie PFRON.

Formularze do pobrania w zakładce POBIERANIE

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij