Programu wyrównywania różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 26 września 2019r. Uchwałą nr 59/2019 Zarząd PFRON przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar A w 2019 roku.

Dofinansowanie mogą uzyskać gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparciem ze środków PFRON mogą być objęte planowane lub realizowane inwestycje zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane są w Warmińsko-Mazurskim Oddziale PFRON   w terminie od 01 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

Informujemy, że wzory wniosków oraz procedury realizacji są dostępne na stronie internetowej www.pfron.org.pl.     

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij