Poradnictwo Prawne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie zaprasza do skorzystania z pomocy radcy prawnego, który pełni dyżury w każdy poniedziałek od 9.00 do 11.30 w pomieszczeniu
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie, Plac J. Piłsudskiego 2, pokój nr 114.

Zapisy telefoniczne pod numerem 55 644 29 55.

Doradztwo prawne prowadzone przez radcę prawnego obejmuje wyjaśnienie zagadnień prawnych oraz pomoc przy redagowaniu pozwów, wniosków, pism procesowych, zażaleń,
odwołań, apelacji itp. w zakresie:

  • prawa rodzinnego i opiekuńczego (w sprawach o alimenty, rozwód, separacja, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie kontaktów z dziećmi, w kwestiach władzy rodzicielskiej,
    ubezwłasnowolnienie, przemoc itp.).
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (sprawy o świadczenia emerytalno-rentowe, o świadczenia rodzinne i socjalne, zasiłek rehabilitacyjny i pielęgnacyjny itp.).
  • cywilnego w tym spadkowego (w sprawach o stwierdzenie nabycia spadków z testamentu lub z ustawy, odpowiedzialność za długi spadkowe, testamenty, zachowki, zabezpieczenie,
    w kwestiach dotyczących korzystnego przekazania majątku spadkobiercom).

Informujemy, że pomoc prawna nie obejmuje reprezentowania klienta przed sądami.

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij