Otwarty konkurs ofert „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą nr 160/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r. placówki opiekuńczo-wychowawczej, typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków na terenie Powiatu Braniewskiego”.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia będąca załącznikiem do Uchwały nr 160/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia: Oświadczenie oferenta

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia: Oferta realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia: Formularz opinii

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia: Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij