Otwarty konkurs ofert: „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego

Zarząd Powiatu Braniewskiego, Uchwałą nr 161/19 z dnia 29 listopada 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce typu rodzinnego”, w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r., realizowanego na terenie Powiatu Braniewskiego.

Do pobrania:

Treść ogłoszenia będąca załącznikiem do Uchwały nr 161/19 Zarządu Powiatu Braniewskiego z dnia 29 listopada 2019 r.

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia: Oświadczenie oferenta

Załącznik Nr 2 do ogłoszenia: Oferta realizacji zadania publicznego

Załącznik Nr 3 do ogłoszenia: Formularz opinii

Załącznik Nr 4 do ogłoszenia: Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij