Program „Wyrównywania różnic między regionami III” 2020 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie informuje, że w dniu 16 grudnia 2019r. decyzją Pełnomocników Zarządu PFRON zostały przyjęte „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2020 roku.

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G przyjmowane będą w terminie od 01 grudnia 2019 r. do 28 lutego 2020 r., natomiast wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E od 01 grudnia 2019 r. do 30 listopada 2020 r.

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  1. obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,
  2. obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,
  3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,
  4. obszar D – na likwidację barier transportowych,
  5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,
  6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej,
  7. obszar G – skierowane do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

           

Tekst programu oraz procedury jego realizacji zamieszczone są na stronie internetowej PFRON  www.pfron.org.pl pod następującym adresem:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020/

Jednocześnie pragnę poinformować, że ewentualne wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w terminie do 14 lutego 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie.

Bliższych informacji udziela pani Jolanta Janulewicz tel. 55 644 29 55 wew.208.

 

Do pobrania:

Wniosek dla jednostek powiatu

Wniosek dla jednostek nie będących jednostkami powiatu

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij