Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020

W dniu 13 marca br., Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”– edycja 2020. Finansowanych z Funduszu Solidarnościowego

Zgodnie z założeniami, program adresowany jest do gmin i powiatów.

Ze wsparcia mogą korzystać członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie prosi o zgłoszenie potrzeb w zakresie:

„świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki”.

Kwalifikacja do objęcia opieką wytchnieniową następuje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia, którą należy przesłać do tutejszego Centrum w formie papierowej pocztą lub w zostawić w skrzynce podawczej na parterze budynku Starostwa Powiatowego 14-500 Braniewo pl. Piłsudskiego 2 do 30 marca 2020 roku.

W tegorocznej edycji opiekunom przysługuje 40 godzin opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Program realizowany będzie do końca 2020 roku.

do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze świadczeniem usługi opieki wytchnieniowej

 

 

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij