Zarządzenie Nr 6 Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim”

Zarządzenie Nr 6
Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie
z dnia 27 marca 2020 r.

w sprawie: „Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

§ 1

Wprowadza się Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 25 Kierownika powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie z dnia 11 grudnia 2018 r., w sprawie zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 02 stycznia 2020 r.

do pobrania:

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 6:

Zasady i kryteria przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w zakresie rehabilitacji społecznej w powiecie braniewskim

Załącznik 1 do Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań: Skala punktów dla wniosków o likwidację barier architektonicznych

Załącznik 2 do Zasad i kryteriów przyznawania dofinansowań: Skala punktów dla wniosków o likwidację barier w komunikowaniu się

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij